Teamet
   
  Förare: Kenneth Johansson Kartläsare: Göran Bergsten
  Ålder: 33   28
  Familj: Singel, (barn Joline och Hampus)   Singel
  Bor: Karlstad   Karlstad
  Yrke: Platsansvarig på MC-Tekno i Karlstad    
  Största intresse: Joline och Hampus    
  Beundrar: Håkan Carlqvist    
         
  Service ansvarig:      
  Service Teamet: Ulf Tobiasson    
    Matti Karlsson    
    Mats-Ola "Matsolio" Gärds    
    Lars Lybeck    
   
  Familjen: Pappa Johan & broder Benny, stöd och all möjlig hjälp.